Què fem

 

Fruit de l’experiència com a músics i com a educadors, el projecte de MUSICoLòGICS vol completar l’oferta cultural de la ciutat de Barcelona i apropar la música al públic a través de les següents propostes:

Rutes musicals per la ciutat de Barcelona: passejades amb transfons històric, cultural i musical.

Cursos, concerts, xerrades i tallers: adaptades al públic al que van adreçats.

Assessorament musicològic: programes de mà, creació de continguts, disseny d’activitats, elaboració de dossiers didàctics,…

 

Amb aquestes activitats pretenem els següents objectius:

Apropar el món de la música a tots els públics: amb independència de l’edat o l’experiència musical prèvia.

Difondre el patrimoni musical català: com a part indispensable de la cultura catalana.

Redescobrir la ciutat com a espai d’interès històric i musical: posant en valor allò que Barcelona ha representat i representa en el context europeu al llarg de la història.

Fer present la música a la quotidianitat: normalitzar i fer conscient l’espai que ocupa en el present i que ha ocupat en el passat la música en la societat.